08.12.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  на 09.12.2020г. от 15:00ч. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" №1, в административната сграда на община Сапарева баня, заседателна зала ет.3 при строго спазване на необходимите  противоепидемичните мерки.

07.04.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  на 09.04.2020г. от 13:00ч. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" №1, малкия салон на Читалище "Просветен лъч 1905"  при строго спазване на необходимите  противоепидемичните мерки във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България  извънредно положение.

 

 

 

12.02.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  на 14.02.2020г. от 12:00ч.

05.02.2020

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 05.02.2020г. от 10:30ч.

23.01.2020

Съобщение

Седалището на ОИК 1041 - Сапарева баня е както следва :

гр.Сапарева баня,ул."Германея" № 1 

сграда на общинска администрация Сапарева баня

 

Последващата след 11.11.2019г.  кореспонденция с ОИК Сапарева баня се осъществява както през имейл [email protected]  , така и чрез адресиране до посочения по-горе административен адрес на писма и документи. Същите следва да се оставят на деловодство на общинска администрация и следва да бъдат предавани на Председателя на ОИКСапарева баня.

 

В случай, че желаете да осъществите контакт с ОИК Сапарева баня по телефон, можете да се свържете с телефонен номер 0889 58 00 99, на който отговаря г-жа Илияна Базиргянова - Председател на ОИК Сапарева баня. 

22.01.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  на 23.01.2020г. от 10:00ч.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 03.11.2019г. от 23:10ч.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 03.11.2019г. от 14:00ч.

03.11.2019

Съобщение

ОИК ви уведомява, че на телефонен номер- 0889 54 83 69 може да подавате сигнали в изборният ден на 03.11.2019г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения в изборния процес.

 

02.11.2019

Съобщение

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

02.11.2019

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

 
02.11.2019

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

 
01.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 01.11.2019г. от 14:00ч.

31.10.2019

Съобщение

График за предаване на бюлетини и изборни книжа на ПСИК и СИК за насрочените избори- II тур на 03.11.2019г.

Секция №

Адрес  на секцията

Дата/Час на получаване

Определени и упълномощени  членове

на ОИК Сапарева баня

за секция 104100001

с. Сапарево, Кметството

/ритуална зала/,

ул. „Христо Ботев” № 24

02.11.19г

17.30 ч.

Катя Димитрова

за секция

104100002

с. Сапарево, Кметството

/заседателна зала/, ул. „Христо Ботев” № 24

02.11.19г

17.30 ч.

Илияна Базиргянова

за секция

104100003

гр. Сапарева баня, кв. Гюргево, бивше ОУ „Св. Кирил и Методий”, ул. „Сапарева баня” № 11

02.11.19г

17.00 ч.

Бойко Ненков

за секция

104100004

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

02.11.19г

17.00 ч.

Веселка Йорданова

 

за секция

104100005

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

02.11.19г

17.00 ч.

Йорданка Наумова

Росица Йоцова

за секция

104100006

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

02.11.19г

17.00 ч.

Емилия Гелева

за секция

104100007

с. Овчарци, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Иван Рилски” № 15

02.11.19г

17.00 ч.

Радостина Сакаджийска

за секция

104100008

с. Ресилово, Кметството /клуб на пенсионера/, ул. „Захари Зограф” № 2

02.11.19г

17.30 ч.

Милена Дашева

за секция

104100009

с. Ресилово, Кметството /ритуална зала/, ул. „Захари Зограф” № 2

02.11.19г

17.30 ч.

Гергана Николова

за секция

104100010 -ПСИК

гр. Сапарева баня, СУ „Христо Ботев“, ул. „Княз Борис“ № 3

02.11.19г

17.00 ч.

Надежда Дерменджиева

30.10.2019

Съобщение

 

                                                                             СПИСЪК

НА ДЕЖУРНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДУПНИЦА ЗА ІІ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 03.11.2019 г.

 

Заместник на административния ръководител – зам. районен прокурор Анета Стоева – сл. Тел. 0701/5-29-69 и мобилен телефон 0888 199 798

 Съдебни служители:

 • За времето от 7.00 ч. до 13.00 ч. – Светлана Узунова – административен секретар. Служебен тел. 0701/5-09-64 и мобилен телефон 0882 297 425/0899 304 044.
 • За времето от 13.00 ч. до края на изборния ден – Снежана Стоянчева, завеждащ служба РДА. Служебен тел. 0701/5-09-67 и мобилен телефон 0896 631 543.

 ДЕЖУРЕН РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ гр. ДУПНИЦА

 Сл. Тел. 0701/5-77-11

 РСПБЗН гр. ДУПНИЦА

 Сл. Тел. 0701/5-01-60

30.10.2019

Съобщение

29.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 29.10.2019г. от 15:30ч.

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 25.10.2019г. от 13:30ч.

24.10.2019

Съобщение

График за предаване на бюлетини и изборни книжа на ПСИК и СИК за насрочените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Секция №

Адрес  на секцията

Дата и час на получаване

Определени и упълномощени  членове

на ОИК Сапарева баня

за секция 104100001

с. Сапарево, Кметството

/ритуална зала/,

ул. „Христо Ботев” № 24

26.10.2019г. 17.30 ч.

Катя Димитрова

за секция

104100002

с. Сапарево, Кметството

/заседателна зала/, ул. „Христо Ботев” № 24

26.10.2019г 17.30 ч.

Илияна Базиргянова

за секция

104100003

гр. Сапарева баня, кв. Гюргево, бивше ОУ „Св. Кирил и Методий”, ул. „Сапарева баня” № 11

26.10.2019г 17.00 ч.

Бойко Ненков

за секция

104100004

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

26.10.2019г 17.00 ч.

Веселка Йорданова

 

за секция

104100005

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

26.10.2019г 17.00 ч.

Йорданка Наумова

Росица Йоцова

за секция

104100006

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

26.10.2019г 17.00 ч.

Емилия Гелева

за секция

104100007

с. Овчарци, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Иван Рилски” № 15

26.10.2019г 17.00 ч.

Радостина Сакаджийска

за секция

104100008

с. Ресилово, Кметството /клуб на пенсионера/, ул. „Захари Зограф” № 2

26.10.2019г 17.30 ч.

Милена Дашева

за секция

104100009

с. Ресилово, Кметството /ритуална зала/, ул. „Захари Зограф” № 2

26.10.2019г 17.30 ч.

Гергана Николова

за секция

104100010 -ПСИК

гр. Сапарева баня, СУ „Христо Ботев“, ул. „Княз Борис“ № 3

26.10.2019г 17.00 ч.

Надежда Дерменджиева

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 141-МИ / 09.12.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от ПП Възраждане и обявяване на следващия кандидат за избран

 • № 119-МИ / 09.04.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Овчарци

 • № 118-МИ / 14.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Овчарци

всички решения