08.12.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  при строго спазване на необходимите  противоепидемичните мерки на 09.12.2020г. от 15:00ч. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1, в административната сграда на община Сапарева баня,  заседателна зала, ет.3.

27.09.2020

Съобщение

На 27.09.2020г. в кметство Овчарци, общ. Сапарева баня избирателната  активност в 10:00ч. е 13,11%.

27.09.2020

Съобщение

На 27.09.2020г. в кметство Овчарци, общ. Сапарева баня избирателната  активност в 12:30ч. е 32,70%.

27.09.2020

Съобщение

На 27.09.2020г. в кметство Овчарци, общ. Сапарева баня избирателната  активност в 17:30ч. е 59,03%.

26.09.2020

Съобщение

Със Заповед № РД-08-539/14.09.2020г. на кмета на община Сапарева баня е определена избирателна секция - 104100007, с. Овчарци, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. " Иван Рилски" № 15 за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването. 

Заявки за помощ в изборния ден - осигуряване на МПС от община Сапарева баня ще се приемат на телефон -0707 2-33-78.

25.09.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  при строго спазване на необходимите  противоепидемичните мерки на 26.09.2020г. от 14:00ч. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1, в административната сграда на община Сапарева баня,  заседателна зала, ет.3.

16.09.2020

Съобщение

На основание т.7 от Решение 1823-МИ от 09.06.2020г. на ЦИК и писмо изх. № ЧМИ-15-12/16.09.2020г. на ЦИК,  Общинска избирателна комисия Сапарева баня публикува образеца на бюлетина за насрочените на 27.09.2020г. избори за кмет на кметство Овчарци, общ. Сапарева баня.

Бюлетина за кмет на кметство Овчарци

11.09.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  при строго спазване на необходимите  противоепидемичните мерки на 12.09.2020г. от 10:00ч. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1, в административната сграда на община Сапарева баня,  заседателна зала, ет.3. 

10.09.2020

Съобщение

Крайния срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е до 12.09.2020г.

08.09.2020

Съобщение

РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ОВЧАРЦИ, ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАСРОЧЕНИТЕ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ НА 27.09.2020 Г.      
Пореден № Кметство Собствено име на кандидата Бащино име на кандидата Фамилно име на кандидата ЕГН Постоянен адрес  
1 С. ОВЧАРЦИ ВАСИЛ  НИКОЛАЕВ  ГОВЕДАРСКИ ------- с.Овчарци, ул. ----- №-----  
2 С. ОВЧАРЦИ РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА СУСАНИНА ------ с. Овчарци, ул. ----- №----  
01.09.2020

Съобщение

                                                                 

                                                                                    Съобщение

За предстоящите частични избори на 27 септември 2020г.  в с. Овчарци, общ. Сапарева баня Общинска избирателна комисия Сапарева баня  уведомява избирателите, които имат трайни увреждания и не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:

В срок до  12 септември 2020 г. могат да подадат заявление по образец / Приложение № 17-МИ – НЧ от изборни книжа/, придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия.

След тази дата могат да подадат заявлението и до 21.09.2020г., но ако вече има назначена подвижна избирателна кутия.

Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.

В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определена и обозначена за тях секция на първия етаж/партер/, да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за предвежване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

       

31.08.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  при строго спазване на необходимите  противоепидемичните мерки на 01.09.2020г. от 15:00ч. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1, в административната сграда на община Сапарева баня,  заседателна зала, ет.3. 

25.08.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  на 27.08.2020г. от 17:00ч. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Сапарева баня, ул. "Германея" №1, в административната сграда на община Сапарева баня,  заседателна зала, ет.3, при строго спазване на необходимите  противоепидемичните мерки.

25.08.2020

Съобщение

Документи и срок за регистрация  на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Овчарци  в Общинска избирателна комисия Сапарева баня

1. Регистрирането на кандидатите се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1.1. предложение от партията, коалицията, местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес), адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. 

1.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 63-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

1.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа);

1.4. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията, коалицията, местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

2. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка на адресната регистрация на кандидата в общинската администрация.

3.Срок за регистрация-17:00ч. на 01.09.2020г.

18.08.2020

Съобщение

 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация   на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Сапарева баня за участие в насрочените частични избори за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня е до 17:00ч. на 27.08.2020г.

 Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация.

 

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 140-МИ / 27.09.2020

  относно: Приемане на решение от ОИК за приключване работата в ИП към ОИК.

 • № 139-МИ / 27.09.2020

  относно: ИЗБРАН КМЕТ на кметство ОВЧАРЦИ, област КЮСТЕНДИЛ, на първи тур.

 • № 138-МИ / 26.09.2020

  относно: Регистрация на представител на кандидатска листа за кмет на кметство, регистрирана от Инциативен комитет за издигане на Радостина Георгиева Сусанина за независим кандидат за кмет на село Овчарци за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на с. Овчарци, община Сапарева баня, насрочени за 27 Септември 2020 г

всички решения