23.01.2020

Съобщение

Седалището на ОИК 1041 - Сапарева баня е както следва :

гр.Сапарева баня,ул."Германея" № 1 

сграда на общинска администрация Сапарева баня

 

Последващата след 11.11.2019г.  кореспонденция с ОИК Сапарева баня се осъществява както през имейл [email protected]  , така и чрез адресиране до посочения по-горе административен адрес на писма и документи. Същите следва да се оставят на деловодство на общинска администрация и следва да бъдат предавани на Председателя на ОИКСапарева баня.

 

В случай, че желаете да осъществите контакт с ОИК Сапарева баня по телефон, можете да се свържете с телефонен номер 0889 58 00 99, на който отговаря г-жа Илияна Базиргянова - Председател на ОИК Сапарева баня. 

02.11.2019

Съобщение

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

02.11.2019

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

 
01.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 01.11.2019г. от 14:00ч.

31.10.2019

Съобщение

График за предаване на бюлетини и изборни книжа на ПСИК и СИК за насрочените избори- II тур на 03.11.2019г.

Секция №

Адрес  на секцията

Дата/Час на получаване

Определени и упълномощени  членове

на ОИК Сапарева баня

за секция 104100001

с. Сапарево, Кметството

/ритуална зала/,

ул. „Христо Ботев” № 24

02.11.19г

17.30 ч.

Катя Димитрова

за секция

104100002

с. Сапарево, Кметството

/заседателна зала/, ул. „Христо Ботев” № 24

02.11.19г

17.30 ч.

Илияна Базиргянова

за секция

104100003

гр. Сапарева баня, кв. Гюргево, бивше ОУ „Св. Кирил и Методий”, ул. „Сапарева баня” № 11

02.11.19г

17.00 ч.

Бойко Ненков

за секция

104100004

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

02.11.19г

17.00 ч.

Веселка Йорданова

 

за секция

104100005

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

02.11.19г

17.00 ч.

Йорданка Наумова

Росица Йоцова

за секция

104100006

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

02.11.19г

17.00 ч.

Емилия Гелева

за секция

104100007

с. Овчарци, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Иван Рилски” № 15

02.11.19г

17.00 ч.

Радостина Сакаджийска

за секция

104100008

с. Ресилово, Кметството /клуб на пенсионера/, ул. „Захари Зограф” № 2

02.11.19г

17.30 ч.

Милена Дашева

за секция

104100009

с. Ресилово, Кметството /ритуална зала/, ул. „Захари Зограф” № 2

02.11.19г

17.30 ч.

Гергана Николова

за секция

104100010 -ПСИК

гр. Сапарева баня, СУ „Христо Ботев“, ул. „Княз Борис“ № 3

02.11.19г

17.00 ч.

Надежда Дерменджиева

30.10.2019

Съобщение

 

                                                                             СПИСЪК

НА ДЕЖУРНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДУПНИЦА ЗА ІІ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 03.11.2019 г.

 

Заместник на административния ръководител – зам. районен прокурор Анета Стоева – сл. Тел. 0701/5-29-69 и мобилен телефон 0888 199 798

 Съдебни служители:

 • За времето от 7.00 ч. до 13.00 ч. – Светлана Узунова – административен секретар. Служебен тел. 0701/5-09-64 и мобилен телефон 0882 297 425/0899 304 044.
 • За времето от 13.00 ч. до края на изборния ден – Снежана Стоянчева, завеждащ служба РДА. Служебен тел. 0701/5-09-67 и мобилен телефон 0896 631 543.

 ДЕЖУРЕН РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ гр. ДУПНИЦА

 Сл. Тел. 0701/5-77-11

 РСПБЗН гр. ДУПНИЦА

 Сл. Тел. 0701/5-01-60

29.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 29.10.2019г. от 15:30ч.

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 25.10.2019г. от 13:30ч.

24.10.2019

Съобщение

ОИК ви уведомява, че на телефонен номер- 0889 54 83 69 може да подавате сигнали в изборният ден на 27.10.2019г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения в изборния процес.

 

24.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 24.10.2019г. от 13:30ч.

24.10.2019

Съобщение

В предизборния ден- 26.10.2019г. дежурните прокурори и съдебни служителе са:

Прокурор Михаил Крушовски- сл. телефон 0701/5 09 65 и моб.тел. 0898 70 31 06

Съдебни служители:

- за времето от 8:30ч. до 13:30ч.- Елка Калвина- съдебен деловодител- сл. тел. 0701/5-09-64 и моб.тел. 0887 84 59 65;

- за времето от 13:30ч. до 18:00ч.- Светлана Узунова- административен секретар- сл. тел. 0701/5-09-6 и моб. тел. 0882 29 74 25 и моб. тел. 0899 30 40 44 

Дежурството е присъствено за времето от 8:30ч. до 18:00ч.;

 

За деня на изборите 27.10.2019г.

И.ф. административен ръководител - районен прокурор Даниела Гюрова- сл. тел. 0701/5-09-64 и моб.тел. 0882 11 40 33;

Съдебни служители:

- за времето от 7:00ч. до 13:00ч.- Маргарита Кадийска- съдебен деловодител- сл. тел. 0701/ 5-09-67 и моб. тел. 0895 68 87 01

- за времето от 13:00ч. до края на изборния ден- Снежана Стоянчева- завеждащ служба РДА- сл. тел. 0701/ 5-09-67 и моб. тел. 0896 63 15 43

24.10.2019

Съобщение

График за предаване на бюлетини и изборни книжа на ПСИК и СИК за насрочените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Секция №

Адрес  на секцията

Дата и час на получаване

Определени и упълномощени  членове

на ОИК Сапарева баня

за секция 104100001

с. Сапарево, Кметството

/ритуална зала/,

ул. „Христо Ботев” № 24

26.10.2019г. 17.30 ч.

Катя Димитрова

за секция

104100002

с. Сапарево, Кметството

/заседателна зала/, ул. „Христо Ботев” № 24

26.10.2019г 17.30 ч.

Илияна Базиргянова

за секция

104100003

гр. Сапарева баня, кв. Гюргево, бивше ОУ „Св. Кирил и Методий”, ул. „Сапарева баня” № 11

26.10.2019г 17.00 ч.

Бойко Ненков

за секция

104100004

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

26.10.2019г 17.00 ч.

Веселка Йорданова

 

за секция

104100005

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

26.10.2019г 17.00 ч.

Йорданка Наумова

Росица Йоцова

за секция

104100006

гр. Сапарева баня, ОУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис” № 3

26.10.2019г 17.00 ч.

Емилия Гелева

за секция

104100007

с. Овчарци, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Иван Рилски” № 15

26.10.2019г 17.00 ч.

Радостина Сакаджийска

за секция

104100008

с. Ресилово, Кметството /клуб на пенсионера/, ул. „Захари Зограф” № 2

26.10.2019г 17.30 ч.

Милена Дашева

за секция

104100009

с. Ресилово, Кметството /ритуална зала/, ул. „Захари Зограф” № 2

26.10.2019г 17.30 ч.

Гергана Николова

за секция

104100010 -ПСИК

гр. Сапарева баня, СУ „Христо Ботев“, ул. „Княз Борис“ № 3

26.10.2019г 17.00 ч.

Надежда Дерменджиева

24.10.2019

Съобщение

ОИК ви уведомява, че в изборния ден- 27.10.2019г. при нужда можете да са свържете с:

ДЕЖУРЕН РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ- ГР. ДУПНИЦА на телефонен номер- 0701/5 77 11 

РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО- ГР. ДУПНИЦА  на телефонен номер- 0701/5 01 60

16.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Сапарева баня уведомява, че обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Сапарева баня ще бъде проведено на 21.10.2019 г. от 18.00ч. в малката зала на НЧ "Просветен лъч" 1905 гр.Сапарева баня.

16.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 16.10.2019г. от 13:00ч.

07.10.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАЛИ  В ОИК САПАРЕВА БАНЯ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

 

Регистрацията на застъпниците в изборите за общински съветници и кметове ще се извършва по реда на Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК.

 

Формата на таблицата за застъпници  може да изтеглите от ТУК:

 • Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /Приложение № 74-МИ от изборните книжа/.

Към предложението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в еxcel формат.

Формата на таблицата на заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК:

 

С Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК е определен реда за участие на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Формата на таблицата за упълномoщени представители може да изтеглите от ТУК:

03.10.2019

Съобщение

Общинската избирателна комисия Сапарева баня осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да направи справка в списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, регистрирани в ОИК Сапарева баня по ЕГН на следния линк  

https://www.cik.bg/bg/mi2019/for-voters/check

30.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 30.09.2019г. от 15:00ч.

23.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 23.09.2019г. от 17:00ч.

14.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Сапарева баня е насрочено на 16.09.2019г. от 17:00ч.

14.09.2019

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатите в Общинска избирателна комисия Сапарева баня за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., е от

 9:00ч. на 17.09.2019 г. 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е до

 17:00ч. на 24.09.2019 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания и срок за отстраняването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 24.09.2019 г.

13.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК, се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т.18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. 

Прилагаме образец на предложение за регистрация на  кандидатска листа за общински съветници.

10.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Сапарева баня е насрочено на 12.09.2019г. от 17:00ч.

08.12.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  на 09.12.2020г. от 15:00ч. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" №1, в административната сграда на община Сапарева баня, заседателна зала ет.3 при строго спазване на необходимите  противоепидемичните мерки.

07.04.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  на 09.04.2020г. от 13:00ч. Заседанието ще се проведе на адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" №1, малкия салон на Читалище "Просветен лъч 1905"  при строго спазване на необходимите  противоепидемичните мерки във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България  извънредно положение.

 

 

 

12.02.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  на 14.02.2020г. от 12:00ч.

05.02.2020

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 05.02.2020г. от 10:30ч.

22.01.2020

Съобщение

Председателят на ОИК Сапарева баня  насрочва заседание на комисията  на 23.01.2020г. от 10:00ч.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 03.11.2019г. от 23:10ч.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 03.11.2019г. от 14:00ч.

03.11.2019

Съобщение

ОИК ви уведомява, че на телефонен номер- 0889 54 83 69 може да подавате сигнали в изборният ден на 03.11.2019г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения в изборния процес.

 

02.11.2019

Съобщение

На втория тур на изборите лицата, включени в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес на първия тур, могат да гласуват само в секцията по настоящия им адрес.

Тези лица нямат право да гласуват в секцията по постоянния си адрес. На такива лица не се издава удостоверение от кмета по чл. 40 ИК, че имат право да гласуват по постоянен адрес и не се заличават в изборния ден от списъка на заличените лица по постоянния им адрес.

 
10.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 11.10.2019г. от 12:00ч.

07.10.2019

Съобщение

Одобрени образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кмет но Община и кмет на кметства на 27 октомври 2019 г. в община Сапарева баня.

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на Община

Бюлетина за кмет на кметство с. Сапарево

Бюлетина за кмет на кметство с. Овчарци

Бюлетина за кмет на кметство с. Ресилово

01.10.2019

Съобщение

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 12.10.2019г.

01.10.2019

Съобщение

Със заповед № РД-08-586/18.09.2019г. Кметът на община Сапарева баня е определил избирателна секция 104100 006 - СУ "Христо Ботев", гр.Сапарева баня, ул."Княз Борис" №3,   за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения  в придвижването. 

27.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 27.09.2019г. от 15:00ч.

26.09.2019

Съобщение

На основание Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК Общинската избирателна комисия Сапарева баня осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да направи справка в списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, регистрирани в ОИК Сапарева баня по ЕГН или личен номер, както и  на  телефонен номер +359 889 54 83 69.

20.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК Сапарева баня е насрочено на 20.09.2019г. от 17:00ч.

20.09.2019

ПОКАНА

 

 

На 25.09.2019г. от  15:00ч. в гр. Сапарева баня, ул.”Германея” №1, ет.3, заседателна зала Общинска избирателна комисия Сапарева баня  ще определи, чрез жребий реда за представяне на диспутите по регионалните радио-и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните  в ОИК Сапарева баня за участие в  изборите  за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

 

Общинска избирателна комисия Сапарева баня кани всички    представители на регистрираните в ОИК Сапарева баня партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване 

19.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата стра

13.09.2019

Правила относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция

Съгласно раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

12.09.2019

Съобщение

Следващо заседание на ОИК Сапарева баня е насрочено на 14.09.2019г. от 17:00ч.

09.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия Сапарева баня е насрочено за 10.09.2019г. от 16:00ч.

05.09.2019

Начален и краен срок за регистрация

Началният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Сапарева баня за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., е от

 14:00ч. на 06.09.2019 г. 

Крайният срок за подаване на документи за регистрация  до

 17:00ч. на 16.09.2019 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16.09. 2019г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 141-МИ / 09.12.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник от ПП Възраждане и обявяване на следващия кандидат за избран

 • № 119-МИ / 09.04.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Овчарци

 • № 118-МИ / 14.02.2020

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с. Овчарци

всички решения